Никуличева, Т. Б., Захвалинский, В. С., Иванов, О. Н., Пилюк, Е. А., Япрынцев, М. Н., Новиков, В. Ю., Саенко, М. Ю., & Борисенко, А. В. (2021). КВАНТОВЫЕ ПОПРАВКИ В ПЛЕНКАХ АРСЕНИДА КАДМИЯ. Прикладная математика & Физика, 53(1), 46-52. извлечено от http://maths-physics-journal.ru/index.php/journal/article/view/52